Header

ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ A สู่ ไข้สมองอักเสบ อันตรายที่ผู้ปกครองไม่ควรมองข้าม

“ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ A” สู่ ไข้สมองอักเสบ  🧠  อันตรายที่ผู้ปกครองไม่ควรมองข้าม

🤧 เช็คอาการ  🤒
- ไข้สูง
- ปวดศีรษะ
- เจ็บคอ, ไอ
- ปวดเมื่อกล้ามเนื้อ
- ท้องเสีย
- คลื่นไส้อาเจียน

❗❗ อาการแทรกซ้อนในบางราย (อาจทำให้เสียชีวิตได้) ❗❗
- สมองอักเสบ
- กล้ามเนื้อหัวใจอักเสบ
- ปลายประสาทอักเสบ
- หูชั้นกลางอักเสบ
- ไซนัสอักเสบ
- หลอกลม, ปอด อักเสบ

✅ วิธีป้องกัน ✅
1. สวมหน้ากากอนามัย
2. หมั่นล้างมือ
3. หลีกเลี่ยงสถานที่ที่มีผู้คนแออัด
4. ฉีดวัคซีน 💉
.
สาเหตุการเกิดภาวะไข้สมองอักเสบรุนแรงนั้น ส่วนใหญ่เกิดจากเชื้อไวรัส ได้แก่ ไวรัสไข้หวัดใหญ่ ไวรัสโควิด หรือไวรัสอื่น ๆ ซึ่งไวรัสเหล่านี้อาจทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรงในบางคน ดังนั้น การฉีดวัคซีนจึงเป็นสิ่งสำคัญ เพื่อป้องกันภาวะแทรกซ้อนรุนแรงหลังการติดเชื้อไวรัสได้
.
ที่มา: สมาคมโรคติดเชื้อเด็กแห่งประเทศไทย (ณ มิ.ย. 67)ศูนย์การรักษาที่เกี่ยวข้อง

กุมารแพทย์ 24 ชั่วโมง หมอเด็กเฉพาะทาง

สถานที่

อาคาร A ชั้น 1

เวลาทำการ

24 ชั่วโมง

เบอร์ติดต่อ

045-244-999

แผนกตรวจสุขภาพ

สถานที่

อาคาร A ชั้น 2

เวลาทำการ

07:00 - 15:00 น.

เบอร์ติดต่อ

045-244-999

ผู้ป่วยนอก

แผนกผู้ป่วยนอก

สถานที่

อาคาร A ชั้น 2

เวลาทำการ

07:00 - 20:00 น.

เบอร์ติดต่อ

045-244-999

แพทย์แนะนำ

ศูนย์ศัลยกรรมทั่วไป

พญ.กิติยา จันทรวิถี

พญ.กิติยา จันทรวิถี

ศูนย์ศัลยกรรมทั่วไป

อายุรแพทย์โรคหัวใจและหลอดเลือด

นพ. ลิขิต กำธรวิจิตรกุล

ศัลยเเพทย์ออร์ปิดิกส์