Header

ข่าวประชาสัมพันธ์

25 เมษายน 2567

ลูกค้าประกัน! หมดห่วงเรื่องส่วนเกินค่าห้อง

ใช้ประกันที่พริ้นซ์ หมดห่วงเรื่องส่วนเกินค่าห้อง! เฉพาะ room type SUPERIOR เท่านั้น

19 มีนาคม 2566

พริ้นซ์อุบลฯ จัดงานเลี้ยงขอบคุณตัวแทนประกัน

โรงพยาบาลพริ้นซ์ อุบลราชธานี จัดงานเลี้ยงขอบคุณตัวแทนประกัน ประจำปี 2567

25 เมษายน 2567

ลูกค้าประกัน! หมดห่วงเรื่องส่วนเกินค่าห้อง

ใช้ประกันที่พริ้นซ์ หมดห่วงเรื่องส่วนเกินค่าห้อง! เฉพาะ room type SUPERIOR เท่านั้น

25 เมษายน 2567

ลูกค้าประกัน! หมดห่วงเรื่องส่วนเกินค่าห้อง

ใช้ประกันที่พริ้นซ์ หมดห่วงเรื่องส่วนเกินค่าห้อง! เฉพาะ room type SUPERIOR เท่านั้น

19 มีนาคม 2566

พริ้นซ์อุบลฯ จัดงานเลี้ยงขอบคุณตัวแทนประกัน

โรงพยาบาลพริ้นซ์ อุบลราชธานี จัดงานเลี้ยงขอบคุณตัวแทนประกัน ประจำปี 2567

19 มีนาคม 2566

พริ้นซ์อุบลฯ จัดงานเลี้ยงขอบคุณตัวแทนประกัน

โรงพยาบาลพริ้นซ์ อุบลราชธานี จัดงานเลี้ยงขอบคุณตัวแทนประกัน ประจำปี 2567