Header

กีฬาฟุตซอลสัมพันธ์พันธมิตรทางการแพทย์ PUBN Cup ครั้งที่ 2

02 กรกฎาคม 2567

กีฬาฟุตซอลสัมพันธ์พันธมิตรทางการแพทย์ PUBN Cup ครั้งที่ 2  🎉

วันที่ 29 มิถุนายน 2567 นพ.ปิยวัฒน์ จิรัปปภา รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลพริ้นซ์ อุบลราชธานี เป็นประธานพิธีเปิดกีฬาฟุตซอลสัมพันธ์พันธมิตรทางการแพทย์ ⚽️ " PUBN Cup ครั้งที่ 2 " โดยมี รพ. สิรินธร , อบจ. อุบลฯ , สภ.เมืองอุบล , รพ. ตาลสุม , สสจ. อุบลฯ , มูลนิธิจีตัมเกาะ , มูลนิธิจี้กง , มูลนิธิสว่างบูชาธรรม , วิริยะประกันภัย , รพ.สรรพสิทธิประสงค์ , AIA และรพพริ้นซ์ อุบลฯ ซึ่งเป็นพันธมิตรเครือข่ายภาครัฐ และเอกชนเข้าร่วม

วัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เกิดจากความร่วมมือและการเล็งเห็นความสำคัญของการออกกำลังกายเพื่อให้ร่างกายแข็งแรง ยังเป็นการฟื้นฟูสมรรถภาพทั้งกายและใจ เป็นการเสริมพลังความคิด พลังกาย พลังใจ ให้เกิดความสมัครสมานสามัคคีในเครือข่ายมากยิ่งขึ้น

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

02 กรกฎาคม 2567

กีฬาฟุตซอลสัมพันธ์พันธมิตรทางการแพทย์ PUBN Cup ครั้งที่ 2

นพ.ปิยวัฒน์ จิรัปปภา รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลพริ้นซ์ อุบลราชธานี เป็นประธานพิธีเปิดกีฬาฟุตซอลสัมพันธ์พันธมิตรทางการแพทย์ " PUBN Cup ครั้งที่ 2 " โดยมี รพ. สิรินธร , อบจ. อุบลฯ , สภ.เมืองอุบล , รพ. ตาลสุม , สสจ. อุบลฯ , มูลนิธิจีตัมเกาะ , มูลนิธิจี้กง , มูลนิธิสว่างบูชาธรรม , วิริยะประกันภัย , รพ.สรรพสิทธิประสงค์ , AIA และรพพริ้นซ์ อุบลฯ ซึ่งเป็นพันธมิตรเครือข่ายภาครัฐ และเอกชนเข้าร่วม

02 กรกฎาคม 2567

กีฬาฟุตซอลสัมพันธ์พันธมิตรทางการแพทย์ PUBN Cup ครั้งที่ 2

นพ.ปิยวัฒน์ จิรัปปภา รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลพริ้นซ์ อุบลราชธานี เป็นประธานพิธีเปิดกีฬาฟุตซอลสัมพันธ์พันธมิตรทางการแพทย์ " PUBN Cup ครั้งที่ 2 " โดยมี รพ. สิรินธร , อบจ. อุบลฯ , สภ.เมืองอุบล , รพ. ตาลสุม , สสจ. อุบลฯ , มูลนิธิจีตัมเกาะ , มูลนิธิจี้กง , มูลนิธิสว่างบูชาธรรม , วิริยะประกันภัย , รพ.สรรพสิทธิประสงค์ , AIA และรพพริ้นซ์ อุบลฯ ซึ่งเป็นพันธมิตรเครือข่ายภาครัฐ และเอกชนเข้าร่วม

25 มิถุนายน 2567

เจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤตใช้สิทธิที่ รพ.พริ้นซ์ อุบลฯ ไม่ต้องสำรองจ่าย

เจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤตใช้สิทธิที่ รพ.พริ้นซ์ อุบลฯ ไม่ต้องสำรองจ่าย 💵💰 สิทธิ UCEP คืออะไร Universal Coverage for Emergency คือ เป็นสิทธิการรักษาตามนโยบายของรัฐเพื่อคุ้มครองผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตให้ สามารถเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลทุกแห่งในประเทศไทยได้ ไม่ว่าจะเป็นของรัฐหรือเอกชน โรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุด โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย จนพ้นวิกฤต และสามารถเคลื่อนย้ายได้อย่างปลอดภัยแต่ไม่เกิน 72 ชั่วโมง

25 มิถุนายน 2567

เจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤตใช้สิทธิที่ รพ.พริ้นซ์ อุบลฯ ไม่ต้องสำรองจ่าย

เจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤตใช้สิทธิที่ รพ.พริ้นซ์ อุบลฯ ไม่ต้องสำรองจ่าย 💵💰 สิทธิ UCEP คืออะไร Universal Coverage for Emergency คือ เป็นสิทธิการรักษาตามนโยบายของรัฐเพื่อคุ้มครองผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตให้ สามารถเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลทุกแห่งในประเทศไทยได้ ไม่ว่าจะเป็นของรัฐหรือเอกชน โรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุด โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย จนพ้นวิกฤต และสามารถเคลื่อนย้ายได้อย่างปลอดภัยแต่ไม่เกิน 72 ชั่วโมง

25 มิถุนายน 2567

PRINC จัดกิจกรรมภายใต้แคมเปญ “พริ้นซ์ปันสุข” บริจาคเสื้อผ้า เครื่องนุ่งห่ม

โรงพยาบาลพริ้นซ์ อุบลราชธานี ในเครือพริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ และบมจ.พริ้นซิเพิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน) หรือ PRINC ได้จัดกิจกรรมภายใต้แคมเปญ “พริ้นซ์ปันสุข” บริจาคเสื้อผ้า เครื่องนุ่งห่ม คุณภาพดี จากบุคลากรและผู้รับบริการ รวมถึงอุปกรณ์กีฬา เครื่องอุปโภคบริโภค เพื่อส่งต่อ น้ำใจให้โครงการ Monsoon Wind Power ณ เมืองดักจึง แขวงเซกอง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยมีตัวแทนจาก Monsoon Wind Power คุณเชาวฤทธิ์ ขันชัยภูมิ ผู้อำนวยการเขตภาคใต้ เป็นตัวแทนรับมอบในครั้งนี้

25 มิถุนายน 2567

PRINC จัดกิจกรรมภายใต้แคมเปญ “พริ้นซ์ปันสุข” บริจาคเสื้อผ้า เครื่องนุ่งห่ม

โรงพยาบาลพริ้นซ์ อุบลราชธานี ในเครือพริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ และบมจ.พริ้นซิเพิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน) หรือ PRINC ได้จัดกิจกรรมภายใต้แคมเปญ “พริ้นซ์ปันสุข” บริจาคเสื้อผ้า เครื่องนุ่งห่ม คุณภาพดี จากบุคลากรและผู้รับบริการ รวมถึงอุปกรณ์กีฬา เครื่องอุปโภคบริโภค เพื่อส่งต่อ น้ำใจให้โครงการ Monsoon Wind Power ณ เมืองดักจึง แขวงเซกอง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยมีตัวแทนจาก Monsoon Wind Power คุณเชาวฤทธิ์ ขันชัยภูมิ ผู้อำนวยการเขตภาคใต้ เป็นตัวแทนรับมอบในครั้งนี้

19 มีนาคม 2566

พริ้นซ์อุบลฯ จัดงานเลี้ยงขอบคุณตัวแทนประกัน

โรงพยาบาลพริ้นซ์ อุบลราชธานี จัดงานเลี้ยงขอบคุณตัวแทนประกัน ประจำปี 2567

19 มีนาคม 2566

พริ้นซ์อุบลฯ จัดงานเลี้ยงขอบคุณตัวแทนประกัน

โรงพยาบาลพริ้นซ์ อุบลราชธานี จัดงานเลี้ยงขอบคุณตัวแทนประกัน ประจำปี 2567