Header

แผนกอายุรกรรม

แผนกอายุรกรรม บริการตรวจ รักษาโรคทั่วไป โดยทีมแพทย์ที่มีประสบการณ์ พร้อมให้การดูและ ปรึกษา ปัญหาสุขภาพ ตรวจรักษา วินิจฉัยโดยเครื่องมือที่ทันสมัย สะดวก รวดเร็ว

สถานที่

อาคาร A ชั้น 2

เวลาทำการ

08.00 - 17.00

เบอร์ติดต่อ

045-244-999

แพทย์แนะนำ

แผนกอายุรกรรม

พญ.พัลยมนต์ พุ่มทอง

โรคระบบการหายใจและภาวะวิกฤติโรคระบบการหายใจ และเวชบำบัดวิกฤต

แผนกอายุรกรรม