Header

obstetrics-and-gynecology-department

แผนกสูตินรีเวช

สถานที่

อาคาร A ชั้น 2

เวลาทำการ

09:00 - 14:00 น.

เบอร์ติดต่อ

045-244-999

ตารางออกตรวจแพทย์ประจำแผนกสูตินรีเวช

รายชื่อแพทย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์
รายชื่อแพทย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์
จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์