Header

แผนกกระดูกและข้อ

แผนกกระดูกและข้อ | โรงพยาบาลพริ้นซ์ อุบลราชธานี

ศัลยกรรมกระดูกและข้อ

ให้บริการคำปรึกษา การตรวจวินิจฉัย และรักษาโรคทางกระดูกและข้อ กล้ามเนื้อ เส้นเอ็น เส้นประสาท โดยทีมแพทย์เฉพาะทาง อาทิ ศัลยแพทย์กระดูกและข้อ แพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู วิสัญญีแพทย์ รังสีแพทย์ พยาบาล นักกายภาพบำบัด นักกิจกรรมบำบัด ฯลฯ พร้อมด้วยอุปกรณ์การตรวจที่ทันสมัย ได้แก่

  • เครื่องตรวจเอกซเรย์ Digital radiography แปลงสัญญาณเอกซเรย์เป็นภาพดิจิตอล เพื่อประสิทธิภาพในการจัดเก็บ และส่งข้อมูลได้ดียิ่งขึ้น
  • การตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (Computed Tomography)

สถานที่

อาคาร A ชั้น 1

เวลาทำการ

08:00 - 17:00 น.

เบอร์ติดต่อ

045-244-999

แพทย์แนะนำ

แผนกกระดูกและข้อ

นพ.พงษ์นิวัฒน์ จันทนา

มือและจุลศาสตร์

แผนกกระดูกและข้อ

นพ.ปิยวัฒน์ จิรัปปภา

แพทย์ออร์โธปิดิกส์ (เนื้องอกกระดูกและระบบเนื้อเยื่อเกี่ยวพัน)